MUDr. Monika Myšáková

Úpravy ordinační doby v průběhu letních prázdnin

I tento rok dojde v průběhu prázdnin k dočasným úpravám ordinančích hodin. Před návštěvou lékaře proto prosím věnujte pozornost dočasným změnám:

Zdravotní způsobilost pro dětské tábory

Žádáme rodiče, aby do 30.6.2017 zajistili svým dětem Zdravotní způsobilosti na letní akce z důvodu omezení provozu v době prázdnin (dovolené lékařů).

Předejdete tak možným komplikacím, neboť jiný lékař než Váš registrující není povinen zdravotní způsobilost potvrdit.

Aktuálně - Změna zákona o zdravotních službách

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon č.372/2011 Sb./ je od 1.4.2012:

Od 1.4.2012 možnost nepovinně očkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidskému papilomaviru /HPV/ Toto očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozsah nabízených služeb

Smluvní pojišťovny

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal